Vilhelm Moberg

 
 
 
 

Vilhelm Moberg

Vilhelm Moberg är Sveriges största författare genom tiderna. Samtidigt var han en av Sveriges absolut främsta journalister och samhällsdebattörer.

Vilhelm Moberg
Vilhelm Moberg (1898-1973)
Vilhelm Mobergs Utvandrarepos har inte bara utnämnts till 1900-talets bästa svenska roman, Moberg har även utnämnts till århundradets främsta journalist. Det är svårt att föreställa sig någon enskild svensk som mer påverkat så många svenskar under en så lång period som Vilhelm Moberg gjort och fortsätter göra.

Redan som tonåring fascinerades Moberg av litteraturens kraft och gjorde allt för att förkovra sig inom böckernas värld. Under sin studietid fattade Moberg stort intresse för teatern och skrev ett antal framgångsrika pjäser. Efter att i unga år har försörjt sig genom allehanda kroppsarbete kom han så in på en journalistisk karriär. Denna kom sedermera att bli verkligt framgångsrik. Inte minst utnämningen som 1900-talets största svenska journalist tyder på det. Trots allt är böckerna hans starkaste och mest omtalade eftermäle. Med verk som Raskens, Rid i natt!, Utvandrarna, Invandrarna, Därför är jag republikan och Din stund på jorden har Moberg för evigt gjort sig en plats som en av Sveriges största författare och samhällsdebattörer.