Vilhelm Moberg
-Bibliografi
 
 
 
 
 

Verk av Vilhelm Moberg

Romaner
1927 Raskens. En soldatfamiljs historia

1929 Långt från landsvägen (Adolf i Ulvaskog)

1930 De knutna händerna (Adolf i Ulvaskog)

1932 A.P. Rosell, bankdirektör

1933 Mans kvinna

1935 Sänkt sedebetyg (Toringtriologin)

1937 Sömnlös (Toringtriologin)

1939 Giv oss jorden! (Toringtriologin)

1941 Rid i natt!

1944 Soldat med brutet gevär

1946 Brudarnas källa

1949 Utvandrarna

1952 Invandrarna

1953 Det gamla riket

1956 Nybyggarna

1959 Sista brevet till Sverige

1963 Din stund på jorden

1967 Förrädarland


Övriga verk
1921 I vapenrock och linnebyxor

1941 Svensk strävan

1943 Sanningen kryper fram

1945 Segerstedtstriden

1946 Hatets och kärlekens diktare: Ragnar Jändel

1950 Den okända släkten

1951 Fallet Krukmakaregatan

1953 Att övervaka överheten

1955 Därför är jag republikan

1956 Komplotterna: affärerna Unman och Selling

1966 Bondeåret. En krönika

1968 Berättelser ur min levnad

1970 Min svenska historia Del I

1971 Min svenska historia Del II

1973 I skrivande stund

1973 Otrons artiklar

1984 I egen sak

1990 Vårplöjning och andra berättelser

1995 Att upptäcka Amerika

1996 I det fria ordets tid

 

Dramer
1929 Hustrun

1929 Bröllopssalut

1930 Marknadsafton

1933 Våld

1938 Jungfrukammare

1939 Kassabrist

1939 De knutna händerna

1940 Änkeman Jarl

1941 En löskekarl

1942 Rid i natt!

1943 Mans kvinna

1945 Vår ofödde son

1946 Gudens hustru

1954 Jungfru Maria på fattiggårn

1954 Lea och Rakel

1957 Domaren

1961 Nattkyparen

1962 Sagoprinsen

1965 Kvinnas man

1965 Hundra gånger gifta

1967 Din stund på jorden

 

Filmer & Tv baserat på verk av Vilhelm Moberg
1932 Kärlek och kassabrist

1939 Gläd dig i din ungdom

1942 Rid i natt!

1945 Mans kvinna

1945 Änkeman Jarl

1948 Marknadsafton

1960 Domaren

1971 Utvandrarna

1972 Nybyggarna

1976 Raskens

Musikal
1995 Kristina från Duvemåla

Startsida